Veelgestelde 
vragen

Als u een vraag of een opmerking heeft die niet beantwoord wordt onder de hiernaast weergegeven veelgestelde vragen, horen we het graag. Hiervoor kunt u het contactformulier onder aan deze pagina invullen en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.
1Hoe kan ik meedoen met de studie?

Via deze website kunt u terugvinden in welke ziekenhuizen de studie reeds is gestart. Via deze Verwijsbrief  kan uw behandelend arts u aanmelden voor deze studie. Indien u voldoet aan de voorwaarden voor deelname wordt u vervolgens opgeroepen voor een eerste afspraak.

2Is een verwijzing van mijn behandelend arts verplicht voor deelname?

Ja. De verwijzing is van belang om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de criteria voor deelname. U kan uw huisarts/specialist wijzen op het feit dat deze studie wordt ondersteund door alle relevante beroepsverenigingen, zoals het Nederlandse Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Endocrinologie. Een verwijzing kost uw huisarts of specialist weinig tijd en de zorg voor de schildklier zal voor de duur van de studie volledig van hen worden overgenomen.  

3Hoeveel afspraken heb ik tijdens de studie?

Bij uw 1e afspraak komt u fysiek langs bij ons op de polikliniek voor een screening. Indien u voldoet aan de criteria en u toestemming voor deelname heeft gegeven start u met deel A van de studie. Alle afspraken van deel A zijn telefonisch, waarbij u van te voren bij een locatie in de buurt bloed laat prikken. In deel B komt u in totaal 6x op de polikliniek in 1 jaar tijd.

4Waarom moet ik overstappen naar een ander T4 (levothyroxine)? Welk “merk” T4 is dit?

In Nederland wordt T4 door verschillende fabrikanten gemaakt, waarbij deze medicijnen verschillende eigenschappen hebben. Voor deze studie is het van belang dat iedereen hetzelfde T4 medicijn gebruikt voordat het effect van toevoeging van T3 betrouwbaar onderzocht kan worden. De T4 in deze studie is een generiek T4. Generieke medicijnen zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof (levothyroxine), maar zonder merk. Klik hier voor verdere informatie over dit T4 (en T3) medicijn. Het overgrote deel van de patiënten die tot nu toe in de studie zitten (150 patiënten) verdraagt deze overstap goed. Daarnaast worden de bloedwaarden na deze overstap vaak gecontroleerd en de T4 dosis zo nodig daarop aangepast.

5Is er een kans dat ik niet met T4/T3 combinatietherapie, maar met T4/placebo wordt behandeld?

In deze studie wordt op basis van loting de ene helft van de patiëntengroep behandeld met T4+T3 combinatietherapie en de andere helft met T4+placebo. In beide gevallen wordt u dus met T4 doorbehandeld. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. U en de onderzoeker weten niet in welke groep u zit.  Dit is de betrouwbaarste manier om te onderzoeken of T4/T3 combinatietherapie effectief is. Het is uiteraard begrijpelijk dat u graag met de combinatietherapie wordt behandeld. Daarom heeft iedere patiënt (dus ook de T4/placebo groep) die de hele studie heeft afgerond direct daarna toegang tot zowel het T3 als het T4 medicijn die gebruikt worden in de studie.

6Kan ik na afloop van de studie door met de T3 (en T4) medicatie die gebruikt wordt in de studie?

Ja. Iedere patiënt die de hele studie heeft afgerond, heeft direct daarna toegang tot zowel het T3 als het T4 medicijn dat gebruikt wordt in de studie.

7Zijn er bijwerkingen van T3?

Hiervoor verwijzen wij naar de volgende link: T3 (liothyronine)

8Waarom mogen alleen patiënten met een auto-immuun (Hashimoto’s) hypothyreoïdie meedoen?

Er zijn meerdere oorzaken van hypothyreoïdie. Om te onderzoeken of een medicijn werkt, is het belangrijk dit te doen in een groep patiënten die zoveel mogelijk dezelfde kenmerken heeft. In deze studie betekent dit: dezelfde oorzaak van hypothyreoïdie. Hashimoto’s hypothyreoïdie is de meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie in Nederland. Daarom kunnen alleen deze patiënten meedoen aan de studie.

9In welke ziekenhuizen kan ik deelnemen?

Onder het kopje "voor patiënten" vindt u onderaan de pagina een lijst met alle deelnemende ziekenhuizen. Regelmatig worden er ook nieuwe ziekenhuizen toegevoegd aan deze lijst. 

10Waarom moet mijn TSH binnen de normaalwaarden vallen om deel te nemen?

Deze studie is voor patiënten die ondanks een normaal TSH toch restklachten houden. Het is echter zo dat TSH waarden buiten de normaalwaarden op zich al tot klachten kunnen leiden. Daarom is het belangrijk dat u eerst een TSH heeft binnen de normaalwaarden gedurende minstens 3 maanden en indien u dan klachten blijft houden, kan u deelnemen aan de studie. 

11Is er een onder en/of bovengrens van de T4 medicatie om mee te mogen doen?

Ja. U moet een dosis van minimaal 1.2 mcg/kg lichaamsgewicht gebruiken. Iemand van 70 kg moet dus minimaal 87.5 mcg gebruiken (70 x 1.2 = 84). U mag niet minder dan 75mcg of meer dan 225mcg gebruiken.

12Kan ik meedoen als ik in het buitenland woon?

Nee op dit moment kan dit niet.

13Kan ik meedoen als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Nee tijdens de gehele duur van de studie mag je niet zwanger zijn of borstvoeding geven.

14Wat kan ik verwachten bij een DXA scan?

Wanneer u deelneemt in het Erasmus MC, Amsterdam UMC, Leiden UMC of Radboud UMC, zal u tweemaal een DEXA scan ondergaan. Dit is een onderzoek waarbij de botdichtheid, spier- en vetverdeling worden gemeten en vindt plaats bij de start en het einde van fase B. De DEXA scans geven een zeer geringe röntgenbelasting, waaraan geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn. Dit komt overeen met 14 dagen blootstelling aan achtergrondstraling in Nederland. U zal worden gevraagd u uit te kleden (behalve ondergoed) en tijdens de scan moet u 10-15 minuten stilliggen. Dit onderzoek is ook geschikt voor mensen met claustrofobie, en doet geen pijn.

15Wat kan ik verwachten bij de Neurocognitieve testen?

Wanneer u deelneemt in het Erasmus MC, Maasstad, Franciscus of Albert Schweitzer ziekenhuis, zal u tweemaal een neurocognitieve test ondergaan, aan het begin en het einde van deel B. Met neurocognitieve testen kan er een overzicht gemaakt worden van het cognitief functioneren. Hiermee worden de functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie zoals bijvoorbeeld geheugen, aandacht en concentratie. Door het uitvoeren van deze testen kunt u geconfronteerd worden met uw ziekte/symptomen. De testen duren ongeveer 1 uur en bestaan uit het uitvoeren van opdrachten en beantwoorden van vragen. 

16Hoe zit het qua kosten?

Naast de kosten voor poliklinische zorg voor restklachten bij schildklierziekten (dat wil zeggen
kosten eigen risico), zijn er geen extra kosten voor deelname aan deze studie. De extra onderzoeken tijdens de studie (DXA scan, neurocognitieve testen, extra bloedonderzoek, medicatie) gaan uiteraard niet van uw eigen risico af.

Contactformulier

Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek kan uw behandelend arts op deze website de informatie bestemd voor artsen lezen om te kijken of u inderdaad in aanmerking komt. Vervolgens kunt u verwezen worden via de verwijsbrief op deze website of via Zorgdomein naar het dichtstbijzijnde deelnemende ziekenhuis bij u in de buurt. 
Bij vragen voor het centrale studieteam kunt u dit contactformulier invullen of mailen naar t3hypotrial@erasmusmc.nl


    English