Veelgestelde 
vragen

Als u een vraag of een opmerking heeft die niet beantwoord wordt onder de hiernaast weergegeven veelgestelde vragen, horen we het graag. Hiervoor kunt u het contactformulier onder aan deze pagina invullen en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.
1Hoe kan ik meedoen met de studie?

Via deze website kunt u terugvinden in welke ziekenhuizen de studie reeds is gestart. Via deze Verwijsbrief  kan uw behandelend arts u aanmelden voor deze studie. Indien u voldoet aan de voorwaarden voor deelname wordt u vervolgens opgeroepen voor een eerste afspraak.

2Waarom moet ik overstappen naar een ander T4 (levothyroxine)? Welk “merk” T4 is dit?

In Nederland wordt T4 door verschillende fabrikanten gemaakt, waarbij deze medicijnen verschillende eigenschappen hebben. Voor deze studie is het van belang dat iedereen hetzelfde T4 medicijn gebruikt voordat het effect van toevoeging van T3 betrouwbaar onderzocht kan worden. De T4 in deze studie is een generiek T4 (specifiek voor deze studie gemaakt). Generieke medicijnen zijn medicijnen met dezelfde werkzame stof (levothyroxine), maar zonder merk. Klik hier voor verdere informatie over dit T4 (en T3) medicijn.

3Ik wil graag nu al starten, maar het ziekenhuis bij mij in de buurt is nog niet gestart. Is er een mogelijkheid toch nu al te starten?

Ja dat kan. U kan nu verwezen worden naar een ziekenhuis dat al gestart is - op dit moment het Erasmus MC in Rotterdam- en zodra een ziekenhuis bij u in de buurt is opgestart kan de zorg daar naartoe worden overgedragen.

4Waarom mogen alleen patiënten met een auto-immuun (Hashimoto’s) hypothyreoïdie meedoen?

Er zijn meerdere oorzaken van hypothyreoïdie. Om te onderzoeken of een medicijn werkt, is het belangrijk dit te doen in een groep patiënten die zoveel mogelijk dezelfde kenmerken heeft. In deze studie betekent dit: dezelfde oorzaak van hypothyreoïdie. Hashimoto’s hypothyreoïdie is de meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie in Nederland. Daarom kunnen alleen deze patiënten meedoen aan de studie.

5Kan ik na afloop van de studie door met de T3 (en T4) medicatie die gebruikt wordt in de studie?

Ja. Iedere patiënt die de hele studie heeft afgerond, heeft direct daarna toegang tot zowel het T3 als het T4 medicijn dat gebruikt wordt in de studie.

6Is een verwijzing van mijn behandelend arts verplicht voor deelname?

Ja. De verwijzing is van belang om te kunnen beoordelen of u voldoet aan de criteria voor deelname.

7Is een eerdere behandeling met T4/T3-combinatietherapie een reden dat ik niet mee kan doen?

Nee, u kan dan wél deelnemen aan de T3-4-Hypo Trial, mits de behandeling met T4/T3-combinatietherapie minstens 6 maanden geleden gestopt is. De afgelopen 6 maanden bent u dus enkel met T4 behandeld waarbij de afgelopen 3 maanden de TSH waarden normaal waren.

8Zijn er bijwerkingen van T3?

Hiervoor verwijzen wij naar de volgende link: T3 (liothyronine)

9Kan ik tijdens de studie aan de hand van eventuele bijwerkingen al weten in welke groep ik geloot ben?

Nee, de eventuele bijwerkingen van T4/T3-combinatietherapie kunnen ook optreden tijdens T4/placebo behandeling, zelfs bij een onveranderde T4 dosering. Dit houdt in dat het optreden van deze bijwerkingen tijdens het tweede deel van het onderzoek geen aanwijzing is dat u wel of niet met T4/T3 behandeld wordt.

10Waarom moet mijn TSH binnen de normaalwaarden vallen om deel te nemen?

Deze studie is voor patiënten die ondanks een normaal TSH toch restklachten houden. Het is echter zo dat TSH waarden buiten de normaalwaarden op zich al tot klachten kunnen leiden. Daarom is het belangrijk dat u eerst een TSH heeft binnen de normaalwaarden gedurende minstens 3 maanden en indien u dan klachten blijft houden, kan u deelnemen aan de studie. 

11Welke afspraken moet ik maken met mijn huisarts over de TSH controles?

Zodra u gestart bent met de studie, wordt de behandeling van uw hypothyreoïdie volledig overgenomen en zullen de controles door de arts-onderzoeker van de T3-4-Hypo Trial worden gedaan. Wij stellen uw huisarts en apotheek hiervan op de hoogte bij start van de studie.

12Wat kan ik verwachten bij een DXA scan?

Wanneer u deelneemt in het Erasmus MC, Amsterdam UMC, Leiden UMC of Radboud UMC, zal u tweemaal een DEXA scan ondergaan. Dit is een onderzoek waarbij de botdichtheid, spier- en vetverdeling worden gemeten en vindt plaats bij de start en het einde van fase B. De DEXA scans geven een zeer geringe röntgenbelasting, waaraan geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn. Dit komt overeen met 14 dagen blootstelling aan achtergrondstraling in Nederland. U zal worden gevraagd u uit te kleden (behalve ondergoed) en tijdens de scan moet u 10-15 minuten stilliggen. Dit onderzoek is ook geschikt voor mensen met claustrofobie, en doet geen pijn.

13Wat kan ik verwachten bij de Neurocognitieve testen?

Wanneer u deelneemt in het Erasmus MC, Maasstad, Franciscus of Albert Schweitzer ziekenhuis, zal u tweemaal een neurocognitieve test ondergaan, aan het begin en het einde van deel B. Met neurocognitieve testen kan er een inventarisatie gemaakt worden van het cognitief functioneren. Hiermee worden de functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie zoals bijvoorbeeld geheugen, aandacht en concentratie. Door het uitvoeren van deze testen kunt u geconfronteerd worden met uw ziekte/symptomen. De testen duren ongeveer 1 uur en bestaat uit het uitvoeren van opdrachten en beantwoorden van vragen. 

Contactformulier

Indien u wilt deelnemen aan het onderzoek kan uw behandelend arts op deze website de informatie bestemd voor artsen lezen om te kijken of u inderdaad in aanmerking komt. Vervolgens kan u verwezen worden naar het dichtstbijzijnde deelnemende ziekenhuis bij u in de buurt.


    English